Zoeken in de collectie

Zoek met woorden of op onderwerp

 
Boeken op onderwerp
  plaats en/of datum Steiner-voordracht 
Boeken op onderwerp

Vertelstof

160 items, sortering op titel, oplopend

klik op de titels voor uitgebreide informatie

 « 12 » 

De legende van Christus en de Grootinquisiteur F. M. Dostojewski boek  
Aan de bron van de Ganges. Oudindische sagen Dan Lindholm; vert. en bewerkt door Meta van IJzer boek 1977 
Bhagawad-Gita. Het lied des Heeren. Uit het Sanskrit vertaald door Dr. J.W. Boissevain dr.J.W. Boissevain boek 1919 
De Bijen en de mensen Janneke Rosenbrand boek  
Het bijenboekje Jakob Streit boek 1977 
Bim bam belletje : III Hermien IJzerman boek  
Bloemen, sprookjes, fabels en legenden Hermien IJzerman boek  
Blumengrusse. Poetische Miniaturen Paul Buhler boek 1979 
Het boek in de opvoeding : Een kleine wegwijzer Werkgroep Boek en Cultuur boek 1992 
Bonte rijmpjes : deel I Hermien IJzerman boek  
Bonte rijmpjes : deel II Hermien IJzerman boek  
Bonte rijmpjes : deel III Hermien IJzerman boek  
De brief voor de koning Tonke Dragt boek  
Briefe an die Kinder : Das Pferd Rudolf von Koschützki boek 1950 
Charmides ; Lysis ; Menoon Plato ; Vertaling: O. Damste boek  
Christoforus, de legende van een heilige 28 pastels van Juke Hudig ; ingeleid door Han Erkens boek 2005 
Christuslegenden Selma Lagerlöf boek  
Chrysolith : Mosaike der Jahreszeiten ; Lyrisch-Orphische Dichtung und Meditation Theodor Willmann boek  
Cirkels boven het dal Heleen de Weger boek 2014 
Dierenverhalen Jakob Streit ; vert. door A.B. van der Laan-Schepers en M. Anschütz-Schoorel; tekeningen van Hans Peter Weber boek 1981 
Dorpssprookjes uit Ellecom Faucon Raphaël de Klyn boek 2017 
Edda : Goden- en heldenliederen uit de Germaanse oudheid Jan de Vries boek 1988 
Egyptische sagen en verhalen Dr. J.F. Borghouts boek 1974 
De elegieën van Duino : een Duits-Nederlandse uitgave van de 'Duineser Elegien' Rainer Maria Rilke ; vert., ingel. en van aant. voorzien door W.J.M. Bronzwaar boek 1986 
En het werd licht : verhalen uit het Oude Testament Jakob Streit ; [vert. uit het Duits door Margreet van der Heide] boek 1992 
De Engel voor de deur. Een Rembrandt roman Edith Mikeleitis boek 1983 
Engelenverhalen Joan Anderson boek 1994 
Erkenntnis-Lyrik Gertrud Schreiber-Putz boek  
Erlebnis Faust Michaela Glöckler e.a. boek  
Faust : één en twee J.W. von Goethe ; vert. door C.S. Adama van Scheltema (dl. 1) en Nico van Suchtelen (dl. 2) ; voorwoord (van) Herman Meyer boek 1982 
Frucht des Leidens : Dichtungen ausgewahlt von Reuschle F.M. Reuschle boek  
Het geheim van de Tempelridders Inge Ott boek  
De genius van de zang Novalis ; vert. door Arnold Kaat en René de Winter ; poëzievertaling door P.C. Boutens boek 1981 
Het gevaarlijke glas van ons geluk : twee brieven Rainer Maria Rilke boek 1985 
Gilgamesj : een zoektocht naar onsterfelijkheid : het Babylonische epos vertaald, ingeleid en van illustraties voorzien door Theo de Feyter boek 1991 
De goddelijke komedie : met 136 houtgravures van Gustave Doré Dante Alighieri ; vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren boek 1987 
Godenverhalen uit de Edda naverteld door Dan Lindholm ; [vert. door J.C. Ebbinge Wubben ; illustr. Jan Verheyen] boek 1999 
Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen Faust und durch das Märchen "Von der Schlange und der Lilie" Rudolf Steiner boek 1956 
Goud uit oude legenden Andre Peters boek  
De groene ridder, een Kerstverhaal Galina Ashley boek  
Das grosse Christian Morgenstern Buch herausgegeben van Michael Schulte boek 1976 
Grote heiligen Dr. Walter Nigg ; vert. door Marianne Philips boek 1959 
Een handvol innerlijkheid : keuze uit de brieven en prozateksten Rainer Maria Rilke ; (samenst. Jelle van der Meulen) ; vert. door Pim Lukkenaer boek 1988 
Heiligen en hun dwarse gezellen : Legenden Siegwart Knijpenga boek 2000 
Heiligenlegenden Siegwart Knijpenga boek 1993 
Het hele jaar rond : onze feesten in folklore, verhalen, sagen en legenden Marijke van Raephorst (samenstelling) ; tekeningen Otto Dicke boek 1985 
Helena en Penelope : de Trojaanse oorlog en de avonturen van Odysseus ; Griekse mythologie en het drama van de menswording Leendert F.C. Mees boek 1982 
Helias, de ridder metter swane : Over de zwaanriddersagen samengesteld door Paul Heldens, Rudolf Janssen en Hanneke Nelemans boek 2005 
Hemelse roos : roman Mieke Mosmuller boek 2010 
Het gulden vlies. Auguste Lechner boek 1987 
De hovenier Ida Gerhardt boek 1972 
Ich und die Welt : Gedichte Christian Morgenstern ; Neuherausgabe und Nachwort von H.O. Proskauer boek 1971 
Ich und du : Sonette, Ritornelle, Lieder Christian Morgenstern boek 1929 
Ik ben een grote bruine beer Hedwig Diestel | Bettina Stietencron boek 1998 
Immanuel : legenden van het Kind Jezus vert. en bew. door W.Ph. Philipse-Smissaert en M.J. Anschütz-Schoorel; tekeningen van Hans Dieter Appenrodt boek 1977 
In de kelders van Attila : Edda en Nibelungen in de spiegel van onze tijd Aert van der Goes boek 1992 
Inferno. Roman Mieke Mosmuller boek 2007 
Iona Fiona Macleod boek 1963 
Johannes : Overpeinzingen van een ingewijde Mieke Mosmuller boek  
Joodse sprookjes : De acht lichten van de kandelaar Leo Pavlat ( red. ) boek 1988 
Kabouters, gnomen en fantomen : Ontmoetingen met natuurwezens Annie Gerding-Le Comte boek 1979 
Kaboutersprookjes samengest. en vert. door Els Boekelaar en Ineke Verschuren boek 1985 
Kalevala : het Finse heldenepos verzameld door Elias Löhnrot ; vert. door J.C. Ebbinge Wubben ; bewerking Inge Ott boek 1979 
Kalevala, het epos der Finnen verzameld door Elias Lönnrot ; in Ned. verzen gebracht door Mies le Nobel ; van vijftig tekeningen voorzien door André Maas boek 1985 
Kalevala, het land van de sampo : Het oude Finse epos voor kinderen bewerkt en geïllustreerd door Lidwien van Geffen boek 2002 
Kalewala : de Finse mythe en het geestelijk erfdeel van Finland vert. door Marijke de Vries boek 1985 
De Keltische drakenmythe opgetekend door John F. Campbell ; vert. door A.L. Braat en F.M. Dutry van Haeftenten Bosch ; (met een) nawoord (van) Henk Sweers boek 1979 
Keltische Mythologie aus dem Gälischen nacherzählt von Elly Young ; aus dem Englischen übersetzt von Maria Christiane Benning boek 1955 
De ketellapper van Tamlacht en andere Ierse verhalen Seumas MacManus ; [vert. d. Tine Leiker-Kooijmans] boek 1989 
Kind der Hirten, Stern der Weisen; Weihnachtsgedichte Paul Bühler boek  
De kinderen van de grote fjeld Laura Fitinghoff boek 1969 
De kleine Johannes Frederik van Eeden boek  
De kleine prins Antoine de Saint-Exupéry ; met tekeningen van de schrijver ; vert. door Laetitia de Beaufort-van Hamel boek 1971 
Het kleine volkje Hermien IJzerman boek  
Koning Arthur Jaap ter Haar boek 1973 
Korte vertelling van de Antichrist Vladimir Solovjov boek 2003 
Kristal Fen van Egmond boek  
Kurze Erzählung vom Antichrist Vladimir Solovjov boek  
Het land van belofte : de legende van broeder Immanuel en de dieren Manfred Kyber; vert. door K.H.R. de Josselin de Jong boek 1991 
Lappenlijs Johnny Gruelle boek  
De leerlingen te Saïs Novalis boek  
Legenda aurea, heiligenlegenden (in Duits) Jacobus de Voragine boek 1982 
De legende van Bride van de eilanden Fiona Macleod ; vertaald door Bien Jurriaanse en Renée van Aalderen boek 1978 
De legende van Bride van de eilanden opgetekend door Fiona Macleod ; vertaling van Bien Jurriaanse en Renée van Aalderen boek 1980 
De legende van Salomo's tempel : De geschiedenis van de Koningin van de Morgen en van Soliman Vorst der Geesten Gérard de Nerval ; (vert. v.h. Fr. door J.C. Ebbinge Wubben) boek 1986 
Legenden van de kerstnacht en de paasmorgen Hermien IJzerman ; met tekeningen van de schrijfster boek 1982 
Legenden van Sint-Franciscus Catharina Ypes boek  
Lotus en lelie : Dialoog tussen een boeddhist en een christen : Roman Mieke Mosmuller-Crull boek 1997 
Marc. Een leven in dienst van het woord. Novelle Jeroen Kraamwinkel boek 2009 
Das Märchen J.W. von Goethe boek  
Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie J.W. von Goethe boek  
Meester van de zwarte molen Otfried Preussler boek 1972 
Menschentum und Freiheit : Gedenkbuch ausgewählt und herausgegeben von Kurt von Wistinghausen boek 1971 
Merlijn, verkondiger van de graal Robert de Boron boek 1984 
Moeder van een koning : roman Mieke Mosmuller-Crull boek 1995 
Momo en de tijdspaarders Michael Ende boek 1981 
Mythen der Völker Wolfgang Militz boek  
Mythen en Sagen van de Griekse wereld Dr. Sophie Ramondt boek 1986 
Mythen en sagen van India M.A. Prick van Wely boek 1981 
Mythen, heldendicht en verhalen uit de wereldgeschiedenis : Kleio's gefluister Frans Schobbe boek 2004