Lenen, reserveren 

Om boeken te kunnen lenen, moet je lid zijn van onze bibliotheek. Desgewenst kun je je online aanmelden voor een abonnement à € 30,00 (niet veel meer dan de prijs van één boek in de winkel). Het leesgeld betaal je per kalenderjaar, maar kan op elk willekeurig moment ingaan. Na de zomervakantie is eventueel een reductie mogelijk. Het leesgeld kan contant in de bibliotheek worden betaald of worden overgemaakt op rekeningnummer NL96INGB0000328674 t.n.v. Stichting Studiecentrum voor Antroposofie onder vermelding van 'Lidmaatschap bibliotheek + betreffende jaar'.

Uitleentermijn

De uitleentermijn bedraagt vier weken. Je kunt de termijn zelf verlengen na inloggen op deze site, maar ook telefonisch of per e-mail, tenzij een titel gereserveerd is voor een andere lener. Verlengen kan tot en met de laatste dag van de uitleentermijn. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete van 20 cent per week gerekend. Dat kan contant voldaan worden in de bibliotheek of worden overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer.

Reserveren

Als lid kun je inloggen op deze site en daarna online boeken reserveren. De reserveringstermijn bedraagt 1 week en kost 50 cent per boek. Ook reeds uitgeleende boeken kun je reserveren. We geven bericht zodra ze weer in de bibliotheek zijn.

Je kunt de materialen vervolgens ophalen in Enkidoe.