Tarieven 

Contributie

Je contributie (€30,00 per kalenderjaar) kun je overmaken op rekeningnummer: NL 96 INGB 0000328674 ten name van Stichting Studiecentrum voor Antroposofie. Met een extra gift zijn wij uiteraard heel blij!

Wij zien bewust af van 'automatische incasso', maar stellen het wel op prijs als je bij je bank een 'periodieke opdracht' ter betaling van je leesgeld afgeeft. Het bespaart ons veel werk om mensen aan te manen en jij behoudt je vrijheid om de opdracht zelf te wijzigen. Een periodieke overboeking kun je doen via online bankieren.

Boetes

De uitleentermijn is 4 weken. Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt € 0,20 per week, per boek in rekening gebracht. Je kunt telefonisch, per e-mail of -na inloggen- online verlengen, maar we zien je liever persoonlijk in de bibliotheek verschijnen!